Kobimen Akademi - TÜBİTAK KOBİ Mentoru Eğitimi Projesi

KOBİMEN Akademi, TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş KOBİ Mentorluğu eğitimleri veren bir uzaktan eğitim platformudur. KOBİMEN Akademi sertifika programları, 2014 yılında TÜBİTAK desteği ile EGESYS tarafından geliştirilen ve başarıyla tamamlanan Ar-Ge Mentor Ağı projesinden elde edilen deneyimlerden yola çıkarak hazırlanmıştır.  KOBİMEN Akademide verilen eğitimlerin müfredatı EGESYS, İTÜ ve EMCC Türkiye işbirliği ile oluşturulmuştur.

KOBİMEN Akademi eğitim programları, mentor adaylarına kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini KOBİ'lere etkin biçimde aktarabilmelerini sağlayacak yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Eğitimi tamamlayan adaylar TÜBİTAK onaylı KOBİ Mentoru olarak Ulusal Mentor Platformunda yer almaya hak kazanacaklardır. KOBİMEN Akademi 1 yıl içinde 600 mentor adayına eğitim verecektir.

KOBİMEN Akademi eğitim programları ücretsizdir. Her aday sadece bir programdan yararlanabilir. Bu nedenle adayların en güçlü oldukları alanı seçmeleri gerekmektedir.
 
KİMLER TÜBİTAK KOBİ MENTORU OLABİLİR?

Mentor adaylarının eğitimlere kabul edilebilmesi için eğitim almak istedikleri alanda güçlü bir birikime sahip olmalarının yanısıra sanayide yöneticilik, girişimcilik ya da mentorluk alanlarında da belirlenen asgari deneyim sürelerine sahip olmaları beklenmektedir. Mentor adayları için istenen asgari deneyim süreleri:
olarak belirlenmiştir. Programa başvuran adayların ön değerlendirmesi tamamlandığında TÜBİTAK’ın onayına sunularak, TÜBİTAK tarafından uygun bulunmaları halinde eğitim programına kabul edilmektedirler. Eğitim başvuruları www.kobimen.com web sitesinden alınmaktadır.