Danışmanlık

AB PROJELERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI İşletmelerin uluslararası alanda rekabetçi olmaları ve Ar-Ge ve yenilik projelerine finansman desteği sağlamaları için AB tarafından desteklenen uluslararası projelere katılımları

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OLGUNLUK DEĞERLENDİRME VE YOL HARİTASI HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI İşletmelerin üretim ve yönetim süreçlerinde başarılı bir dijital dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için öncelikle dijitalleşme düzeylerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda bir strateji belirlenmesi gerekmektedir. EGESYS, Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası Hazırlama Danışmanlığı ile işletmelere bu konuda rehberlik etmektedir.

AR-GE MERKEZİ / TASARIM MERKEZİ UYGUNLUK TESTİ (ÜCRETSİZ) Ar-Ge, yenilik ya da tasarım faaliyetlerinde bulunan firmaların bu faaliyetlere yönelik devlet desteklerinden azami ölçüde faydalanabilmeleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi ya da Tasarım Merkezi kurmaları ve çalışmalarını bu kapsamda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Firmanın başvuru yapmak için uygun olup olmadığının belirlenmesi ve uygunsa hangi merkezin daha avantajlı olacağının tespit edilmesi için bir ön değerlendirme çalışması yapılmaktadır.

AR-GE MERKEZİ KURULUM DANIŞMANLIĞI Ar-Ge Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, Ar-Ge ve kurumsal kapasite faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını ve ileriye yönelik planlarını gösteren bir proje ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak Ar-Ge Merkezi Belgesi almaları gerekmektedir. Başvurunun başarılı sonuçlanması başvuru kriterlerinin tamamının yerine getirilmesi ve başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması ile mümkün olabilmektedir.

TASARIM MERKEZİ KURULUM DANIŞMANLIĞI Tasarım Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, Tasarım ve kurumsal kapasite faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını ve ileriye yönelik planlarını gösteren bir başvuru dökümanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndererek TAsarım Merkezi Belgesi almaları gerekmektedir.

AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ ARAMA ÇALIŞTAYI İşletmeler geleceğe dönük Ar-Ge ve yenilik stratejileri geliştirirken, projeleri için finansman kaynakları da geliştirmek zorundadırlar. Proje arama çalıştayı çok sayıda proje fikri olup, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanabilecekleri projelere öncelik vermek isteyen işletmelerin proje fikirlerinin analizi ve ilgili destek programlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir kurum içi çalışmadır.

AR-GE PROJE ÖNERİSİ ÖN DEĞERLENDİRME (PROJE CHECK-UP) Ulusal/uluslararası destek programlarına sunulan Ar-Ge projelerinin fonlanabilmesi için projenin Ar-Ge içeriğinin yanısıra destek programının diğer kriterlerini de yerine getirmesi ve bunun proje önerisinde çok iyi anatılması gerekmektedir. Bu hizmet, firmaların ulusal/uluslararası destek programlarına sunmak üzere hazırladıkları Ar-Ge ve yenilik proje önerilerinin teknik, mali, idari yönden hakem gözüyle incelenmesi çalışmalarını kapsar.

KURUMSAL AR-GE YETENEK DEĞERLENDİRME (AR-GE CHECK-UP) Ar-Ge Check-Up, Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin Ar-Ge yapılanmalarını tamamlamaları için mevcut durumlarının analiz edilerek iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik bir metodolojik ölçme ve raporlama çalışmasıdır. Bu çalışma. Bu çalışma şirketlerin orta ve uzun vadeli Ar-Ge ve yenilik stratejilerini yol haritalarını belirlemeleri için atılması gereken ilk adımdır. Ar-Ge Check Up aynı zamanda Ar-Ge Merkezi kurmak isteyen şirketler için bir fizibilite çalışması niteliğindedir.

AR-GE PROJESİ MENTORLUĞU Ar-Ge Mentorluğu hizmeti ulusal ve uluslararası fonlara yönelik Ar-Ge ve yenilik proje önerisi hazırlama aşamasında desteğe ihtiyacı olan firmalara verilen rehberlik hizmetidir. Proje önerisi hazırlanması sırasında proje ekibinin kurulması, projenin Ar-Ge ve yenilikçi yönünün değerlendirilmesi, proje planının yapılması, iş paketlerinin oluşturulması, bütçenin hazırlanması ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda mentor desteği sağlanır.

MENTOR YÖNETİM DANIŞMANLIĞI KOBİ ve girişimcilere yönelik Ar-Ge, inovasyon ve iş geliştirme amaçlı mentorluk programı uygulamak isteyen kuruluşlar için etkili, EMCC standartlarına uygun ve ölçülebilir bir mentorluk programının tasarlanması ve programın hedeflerine uygun özel çözümler geliştirilmesi hizmeti verilmektedir.

KALKINMA AJANSLARI PROJE ÖNERİSİ ÖN DEĞERLENDİRME Kalkınma Ajansları destek programlarına sunulan projelerin fonlanabilmesi için projenin tasarımının yanısıra destek programının diğer kriterlerini de yerine getirmesi ve bunun proje önerisinde çok iyi anatılması gerekmektedir. Bu hizmet, kuruluşların Kalkınma Ajansları destek programlarına sunmak üzere hazırladıkları proje önerilerinin teknik, mali, idari yönden hakem gözüyle incelenmesi çalışmalarını kapsar.