Kurucu Ortaklar

Serap Fazlı GÖKMEN

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarına başladı ve aynı dönem Vakıfbank’ın Elektronik Bankacılık Sisteminin kurulumunda yer aldı. Yaklaşık olarak 12 yıl Alcatel Telecom şirketinin Almanya Tasarım merkezinde Ar-Ge mühendisi, teknik lider ve proje yöneticisi olarak birçok uluslararası Ar-Ge projesinin geliştirilmesi aşamalarında çalıştı. Vestel Digital’de teknolojist olarak görev aldı ve Vestel’i DVB standartlarının belirlendiği DVB Consortium’da temsil etti.
 
Serap Gökmen Egesys kurucu ortağı ve yöneticisidir. Kuruluşlara Ar-Ge ve inovasyon alanında danışmanlık, mentorluk ve eğitim hizmetleri vermektedir.
 
EGESYS tarafından geliştirilen ve koordinatörlüğünü yaptığı “Ar-Ge Mentor Ağı” adlı projenin TÜBİTAK 1601 programı tarafından desteklenmesinin ardından işletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitelerini artıracak ve desteklerden azami ölçüde faydalanmalarını sağlayacak mentorluk mekanizmasının kurulmasını sağlamıştır. Türkiye’nin ilk Ar-Ge mentorluğu programlarından olan ArGeMentor’un ulusal çapta uygulanması ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmaları yürütmektedir. EGESYS’in TÜBİTAK tarafından mentor eğitici kuruluş olarak seçilmesinin ardından KOBİMEN e-Akademi projesinin koordinatörlüğünü yaparak TÜBİTAK Ulusal Mentor Platformunda yer alacak mentor adaylarının eğitimleri için KOBİ mentorluğu eğitim müfredatının oluşturulması ve eğitimlerin ulusal çapta katılımcıların yararlanacağı şekilde organize edilmesi görevlerini üstlenmiştir. Halen KOBİMEN Akademi direktörlüğünü yürütmektedir.
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) iş birliğinde yürütülen Dijital Yol projesi (Beyond Recovery of SMEs through Digitalization (Digital Way) kapsamında işletmelere Dijital Dönüşüm Olgunluk Analizi ve Yol Haritası Hazırlama danışmanlığı veren danışmanlar arasındadır.
 
KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibidir. İnovasyon Yönetimi Akademisinin sertifikalı eğitmenidir. Akredite KOBİ Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği (EMCC) ve ODTÜ Ege Mezunlar Derneği üyesidir. 

Haluk Gökmen

Haluk Gökmen EGESYS kurucu ortağı ve yöneticisidir. 1987 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde Yüksek Lisans çalışmalarına başladı ve bu dönem içinde Vakıfbank’ın Elektronik Bankacılık ve x.25 ağlarının kurulumunda çalıştı. 1988 yılından itibaren 14 yıl Alcatel Telecom şirketinin Stuttgart, Anvers ve Sidney tasarım merkezlerinde telekom, veri iletişim ve mobil iletişim alanlarında çalıştı. 2003-2007 yılları arasında Vestel Elektronik şirketinin Ar-Ge merkezinde Gömülü Yazılım Tasarım Grubunu yönetti. Bu dönemde şirketin Ar-Ge hibe proje başvuruları ve üniversite sanayi işbirliği çalışmalarını yönetti, Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Gömülü Sistem Programlama dersi verdi.
 
2007 yılında Beko Elektronik Ar-Ge İzmir ofisinde Proje Yöneticisi ve Proje Ofis yöneticiliği görevine başladı. Beko/Grundig Elektronik şirketinde Ar-Ge Projeleri, Üniversite Sanayi işbirliği, AB 7.ÇP, EUREKA Kümeleri, TEYDEB proje başvuruları çalışmalarını yürüttü. Aynı dönemde şirketi AB Teknoloji platformlarında (NEM, NESSI ve eMobility) temsil etti ve NEM Yönetim Kurulunda yer aldı. Bu dönemde Koç Teknoloji Kurulunda Ar-Ge, İnovasyon ve AB Çerçeve Programları grupları çalışmalarına katıldı. İzmir ve İstanbul’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından tarafından yetkilendirilen ilk Ar-Ge merkezlerinin (Grundig Elektronik) kurulumu çalışmalarını yönetti. İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu üyesi olarak, İstanbul’da BİT ile Kalkınma Kitabı’na önemli katkılarda bulundu. Dijital Türkiye Platformu tarafından başlatılan “Avrupa Dijital Gündemi” ne Uyum Projesinde 5 nolu dayanak “Araştırma ve İnovasyon” raporunu hazırladı. TÜBİTAK tarafından hazırlanan yeni programların oluşturulmasında Sanayi temsilcisi olarak yer aldı. TÜBİTAK 1512-Girişimcilik Aşamalı Destek Programı ELOTEG, BİLTEG projelerinde değerlendirici olarak yer aldı ve 1512 Programı kapsamında iş rehberi olarak girişimcilere destek verdi. 2009 yılından bu güne kadar ArGe ve İnovasyon alanlarında danışmanlık hizmetleri vermekte, BİT alanında 7.Çerçeve Programı,  AB Horizon 2020 ve Horizon Europe projelerinde ortak olarak yer almaktadır. 100 üzerinde proje başvurusunda ve 20 civarı desteklenen projede iş paketi lideri, bilgi yayılımı lideri, ticari faydaya dönüştürme lideri, inovasyon lideri gibi farklı görevler almıştır.
 
37 yıllık iş deneyimi ile BİT sektöründe çok geniş ulusal ve uluslararası alanda kurumlar ve kişilerden oluşan bir ilişki ağına sahiptir. 2014 yılında 1601 kodlu TÜBİTAK Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik çağrısı tarafından desteklenen “PROTEİN Destekli Ar-Ge Mentor Ağı” projesininde yönetici ve mentor, sonrasında desteklenen KOBİMEN eAkademi projesinde yönetici ve eğitmen olarak yer almıştır. TÜBİTAK destekli Şubat 2020 tarihinde başlayan ArGeMentor+ projesini yönetmiştir. 2009 yılından bu yana Arçelik Anonim Şirketine Avrupa Birliği Çerçeve (Ufuk Avrupa) Programları, Dijital Avrupa Programı, Chips JU, EUREKA kümeleri, Eurostars gibi programlara yönelik ArGe ve Yenilik projelerinin hazırlanması, başvurulması, yürütülmesi ve AB Teknoloji Platformlarında Arçelik'in tanınılırlığının artırılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.