Argementor - TÜBİTAK KOBİ Mentorluğu Projesi


AR-GE MENTOR NEDİR?

ArGeMentor firmaların Ar-Ge ve Yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla geliştirilmiş ve "Proje, Teknoloji ve İnovasyon Destekli Ar-Ge Mentor Ağı" adlı proje ile TÜBİTAK 1601 programı kapsamında desteklenen Türkiye’nin ilk Ar-Ge mentorluğu programıdır. ArGeMentor programına dahil olan firmalar mentorlar rehberliğinde Ar-Ge ve yenilik projeleri geliştirirken hem Ar-Ge ve yenilik stratejileri geliştirmekte hem de ulusal/uluslararası desteklerden faydalanma şansı elde etmektedirler.

ArGeMentor, programdan tek başına yararlanmak isteyen özel sektör firmaları için KURUMA ÖZEL ya da bir şemsiye kuruluş önderliğinde toplu olarak yararlanmak isteyenler için GRUBA ÖZEL olmak üzere iki şekilde uygulanabilmektedir.

PROGRAMA DESTEK VEREN KURULUŞLAR