Ar-Ge Reform Kanunu Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı

Ar-Ge Reform Paketi olarak bilinen kanunun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra bu kanundan etkilenen 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun uygulama yönetmelikleri de Resmi Gazetede yayınlanarak yürülüğe girdi.

Neler Değişti?
  1. Tasarım Faaliyetleri de Ar-Ge faaliyetleri gibi desteklenecek. Ar-Ge faaliyetleri için uygulanan tüm destek, teşvik, indirim ve istisnalar tasarım faaliyetleri için de uygulanacak. İşletmelerın bu desteklerden faydalanmaları için Tasarım Merkezi kurmaları gerekiyor. Tasarım Merkezi kurmak için 20 tam zaman eş değer personel sayısı yeterli olmaktadır. Ar-Ge Merkezi için ise en az 30 tam zamanlı personel gerekmektedir.
  2.  Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde de kurulabilecektir.
  3.  Ar-Ge, destek ve tasarım personelleri için gelir vergisi teşvik oranları aşağıdaki oranlara çıkarılmıştır:
  4. -Doktoralı olan ve Temel Bilimlerden (Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji) birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95
    -Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90
    -Diğerleri için % 80 
  5.