Türkiye’de Mentorluk Mekanizması ve Uygulaması Çalıştayındaydık

TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması için oluşturulacak olan mentorluk mekanizmasının ana hatlarının belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK ve ÜSİMP işbirliğinde bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda ülkenin kendi dinamikleriyle işleyen, ekonomiye katkısı ölçülebilen ve KOBİ’lerin talep ettiği bir mentörlük platformuna kavuşması için mentorlar, KOBİ temsilcileri, eğitmenler, kamu kurumlarının temsilcileri (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB vs.) ve yabancı konuklar görüşlerini ortaya koydular.