1601 Programı Mentor Uygulayıcı Kuruluş Çalıştayında ArGeMentor projesini anlattık

15  Haziran 2015 itibarı ile tamamlanan proje sonuçlarının paylaşılması ve etkin bir mentorluk mekanizması tasarımı için 03 Eylül 2015 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda Uygulayıcı Kuruluşlar’ın katılımıyla “1601 Programı Mentor Uygulayıcı Kuruluş Çalıştayı” düzenlendi. Uygulayıcı Kuruluşlar tamamlanan projeleri kapsamında  edindikleri tecrübe ve gözlemleri paylaştı.
 
Çalıştay, TEYDEB Stratejik Programlar Müdür V. Dr. V. Sinan TANDOĞAN’ın açılış konuşmasıyla başladı ve Uygulayıcı Kuruluşların sunumları ile devam etti. EGESYS’inde Uygulayıcı Kuruluş olarak yer aldığı Çalıştay’a, EGESYS Kurucu Ortağı ve ArGeMentor Projesi Koordinatörü Serap GÖKMEN, Proje Yürütücüsü Haluk GÖKMEN, ArGeMentor Ağı Projemizde mentor olarak yer alan Dr. Şevket Cihangir ÖZCANLI ve mentorluk hizmeti alan firmalarımızdan ALKIN KOMPRESÖR’ün Proje Yöneticisi Mutlu ÇEŞMECİ katıldı. EGESYS Kurucu Ortağı Haluk GÖKMEN gerçekleştirmiş olduğu sunumunda katılımcılara proje süresi boyunca edindikleri tecrübe, gözlem ve başarı hikayelerini aktardı.