Ar-Ge Mentor Ağı Projesi kapanış toplantısı EİB'de gerçekleşti

Tübitak tarafından desteklenen Ar-Ge Mentor Ağı Projesinin kapanış toplantısı 5 Haziran Cuma günü Ege İhracatçı Birlikleri konferans salonunda gerçekleşti. Toplantıya başta Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk olmak üzere, projeyi destekleyen kuruluşlar, mentorler, firmalar ve çok sayıda davetli katıldı. Proje kapsamında verilen 9 aylık mentorluk desteği ile firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasiteleri artırılmış ve bunun sonucunda 11 TEYDEB, 7 KOSGEB ve 1 Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği başvurusu gerçekleştirilmiştir. Toplantıda söz alan firma yetkililerinin firma bünyesinde bundan sonraki süreçte de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacak farkındalık oluştuğunu belirtmeleri projenin hedeflerine ulaştığının göstergesi olmuştur.   

                                          
                                                  Toplantı Sabri Ünlütürk'ün açılış konuşması ile başladı.        Atmosfer TTO Direktörü Dr. Emrah Tomur'un konuşması ile devam etti.

 Mentor ve Firmalar proje kapsamında tecrübe ettikleri deneyimleri davetliler ile paylaştı.

      
  Proje süresince projeyi destekleyen kurumlara, mentorlere ve firmalara plaketleri takdim edildi.