AB Ufuk 2020 Sanayi Çalıştayına katıldık

 

Türk Sanayinin AB Ufuk 2020 Programına daha aktif katılımının sağlanabilmesi ve Program kapsamındaki imkân ve fırsatların sanayi kuruluşları ile paylaşılabilmesi amacıyla, “Ufuk 2020 Programı Sanayi Çalıştayı” sektör, kamu kurumları ve sanayi ve ticaret odası temsilcilerinin katılımı ile TÜBİTAK’ta gerçekleştirildi.
 
Çalıştay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. M. Alper Kutay’ın açılış konuşmasıyla başladı ve TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş’ın, Ufuk 2020 Sanayi Eylem Planı ve TÜBİTAK Uluslararası Programlara Katılımı Teşvik Programı konulu sunumu ile devam etti. Karataş’ın sunumunu takiben ARÇELİK temsilcisi Haluk Gökmen başarı hikâyesi sunumunu gerçekleştirdi.
 
Açılış konuşması ve sunumların ardından 8 farklı oturumda, sanayi kuruluşlarının Ufuk 2020 Programı performansının artırılmasına yönelik tedbirler geliştirilmesi ve Türk sanayi kuruluşlarının Ufuk 2020 projelerine katılımını artıracak yeni destek ve teşvik önerileri tartışıldı.
 
Oturumların bitiminde her bir oturum raportörünün çalışma sonuçları ile ilgili yaptıkları sunumların ardından Çalıştay, başarılı bir şekilde tamamlandı.