Yaşar Üniversitesinde Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi Düzenledik

12-13 Ocak 2015 ve 26-27 Ocak 2015 tarihlerinde Yaşar Üniversitesinde 3001 Başlangıç Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimleri gerçekleştirdik.

Toplam 60 araştırmacının katıldığı eğitimlerde araştırmacılara proje yazma becerileri kazandırmanın yanısıra ulusal ve uluslararası destekler hakkında geniş çaplı bilgilendirmelerde bulunuldu.