AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ ARAMA ÇALIŞTAYI

GENEL TANITIM


İşletmeler geleceğe dönük Ar-Ge ve yenilik stratejileri geliştirirken, projeleri için finansman kaynakları da geliştirmek zorundadırlar. Proje arama çalıştayı çok sayıda proje fikri olup, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanabilecekleri  projelere öncelik vermek isteyen işletmelerin proje fikirlerinin analizi ve ilgili destek programlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir kurum içi çalışmadır.

NE KAZANDIRIR?


Çalıştay sonucunda firma  

YÖNTEM


Çalıştay iki aşamada yapılır:

1. Proje Havuzu Oluşturma

Çalıştayın verimli geçmesi için firma tarafında ön hazırlık yapılması gerekmektedir. Öncelikle firmadan Ar-Ge proje fikirlerinin toplandığı bir  Proje Havuzu oluşturulması istenir. Proje fikirlerinin metodolojik olarak değerlendirilebilmesi için proje fikirlerinin firmaya iletilen “Ar-Ge Proje Fikri Formu” ile toplanması istenir. Bu çalışmanın en fazla 1 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.

2. Proje Fikirleri Analizi

Proje Havuzunun oluşturulması tamamlandığında firma yetkililerinin ve proje önerisinde bulunan çalışanların katılıdığı bir günlük toplantı ile bir çalıştay gerçekleştirilir. Çalıştayın ilk bölümünde proje havuzunda yer alan proje fikirleri tek tek incelenerek metodolojik bir yaklaşımla değerlendirilir. Ele alınan her proje fikri, endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, proje ekibi, kuruluş altyapısı yönünden yapılabilirliği, çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği, firmanın kısa ve uzun vadeli stratejilerine uygunluğu kriterleri doğrultusunda “olumlu”, “olumsuz” ya da “geliştirilmeye ihtiyacı var” olarak değerlendirilir. Çalıştayın ikinci bölümünde uygun bulanan proje fikirlerinin hangi destek programından yararlanabileceği ve nasıl kurgulanması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılır.

SÜRE


Hazırlık: 1 Hafta, Çalıştay: 1 Gün

HEDEF KİTLE


Ar-Ge projeleri geliştirmek isteyen ya da geliştiren özel sektör kuruluşları

ÖNERİ


Bu çalışma öncesi firmanın Ar-Ge Check Up hizmeti alması tavsiye edilir.
  Kurumunuza özel hizmet almak isterseniz aşağıda bulunan teklif isteme formunu doldurunuz.

Kurumsal Hizmet Teklif Talep Formu


Adınız Soyadınız*
Kurumunuzun Adı*
E-Mail Adresiniz*
Telefon Numaranız*
Talep Ettiğiniz Hizmetler
İletmek İstediğiniz Diğer Notlarınız