AR-GE MENTORLUĞU EĞİTİMİ

GENEL TANITIM

Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini artırabilmeleri için bir çok açıdan desteklenmeleri gerekmektedir. Ar-Ge yapan işletmeler Ar-Ge projeleri geliştirme, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma konularında zorluk yaşamaktadırlar. Bunun için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak hazırlanan Ar-Ge Mentorluğu Eğitim Programı, alanında uzman olan EGESYS Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezinin yürüttüğü TÜBİTAK 1601 programı destekli  “Proje, Teknoloji ve İnovasyon (PROTEİN) Destekli Ar-Ge Mentor Ağı” ve “KOBİMEN AKADEMİ” adlı projelerinden elde edilen deneyimlerle hazırlanmış özgün bir programdır. Projeler hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen proje web sitelerini (www.argementor.net, www.kobimen.com) ziyaret ediniz.

Ar-Ge Mentorluğu eğitim programı katılımcılara zaman ve mekandan bağımsız eğitim alma imkanı sunmak amacıyla çoğunluğu uzaktan olmak üzere karma eğitim yöntemi ile verimektedir.

Ar-Ge Mentorluğu Nedir? Nasıl Olmalıdır?


ArGe Mentorluğu, Ar-Ge ve Yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla işletmelere rehberlik edilmesidir. Mentorluk desteği ile firmada kalıcı bir Ar-Ge kültürünün oluşturulması, Ar-Ge yapılanmasının sağlanması,  süreçlerin iyileştirilmesi, teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması, üniversite-sanayi işbirliğine açık hale gelmesi ve nitelikli proje önerisi hazırlama yeteneği kazandırılması sağlanabilmektedir.

Ar-Ge Mentorluğunde proje odaklı bir yaklaşım ile başarılı ve ölçülebilir sonuçlar alınabilmektedir. Proje odaklı Ar-Ge Mentorluğu, işletmelerin ulusal/uluslararası destek programlarına yönelik Ar-Ge/Yenilik projeleri geliştirmeleri aşamasında verilmektedir. Böylece işletmelerin hem desteklerden azami derecede faydalanmaları hem de çalışmaların kalıcı ve sürdürülebilir olması sağlanmaktadır.

Mentorluk sürecinde öncelikle firmaların başarılı Ar-Ge ve yenilik projeleri geliştirebilmeleri için Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin analiz edilmesi, iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesi, bu alanlara yönelik firmanın iyileştirme çalışmaları yapması,  proje önerisi hazırlaması sırasında da proje ekibinin kurulmasından, projenin Ar-Ge ve yenilikçi yönünün değerlendirilmesi, fikirlerin koruma altına alınması, proje planının yapılması, iş paketlerinin oluşturulması, bütçenin hazırlanmasına kadar ihtiyaç duyduğu alanlarda mentorluk desteği sağlanmaktadır.

EĞİTİM KAZANIMLARI

Mentorluk sürecinde mentorun iki temel rolü; öğrenmeyi kolay hale getiren “Kolaylaştırıcı rolü” ile kişisel ve profesyonel yeteneklerini öğrenme süreci için ortaya koyan “Rol Modeli” rolü ile işletmelere destek olunmaktadır. Eğitimde katılımcıların bu rolleri benimsemeleri ve temel mentorluk becerileri geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimde ayrıca katlımcılara işletmelerin teknoloji ve ürün yönetimi süreçleri, Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin ölçülmesi, başarılı Ar-Ge ve yenilik projeleri geliştirebilmeleri için iyileştirilmesi gereken alanların ortaya çıkarılması, Ar-Ge ve yenilik proje fikirlerinin değerlendirilmesi konularında teknik uzmanlık ve yetenekler kazandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK

 1. Temel Mentorluk Kavramları (E-dersler)
 2. - Etkili Mentorluk İçin Temel Beceriler ve Uygulamaları
  - Mentorluk Uygulamaları Tecrübe Paylaşımları
 3. Teknoloji ve Ürün Yönetimi (E-dersler)
 4. - Yenilikçi ürün/süreç geliştirme
  - Proje geliştirme ve yönetimi
  - Süreç analizi ve süreç iyileştirme
  - Fikri haklar yönetimi
  - Teknoloji yol haritası geliştirme
 5. Firma ve Proje Analizleri (Sınıf İçi Dersler)
 6. - Firma Ar-Ge ve yenilik kapasite değerlendirme metodolojisi
  - TEYDEB, KOSGEB, Bakanlıklar, H2020 SME Instrument proje fikirlerini değerlendirme ve proje olgunluk seviyesi belirleme metodolojileri
  - Firma ziyaretlerinde dikkat edilecek hususlar

SERTİFİKA

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Ar-Ge Mentorluğu eğitim katılım sertifikası verilecektir. Katılımcılar ArGeMentor Mentor Havuzunda yer alarak ileride EGESYS tarafından yürütülecek mentorluk programlarında görevlendirme olanağı da elde edeceklerdir.

EĞİTMENLER

Ali AKURGAL, AKURGAL Danışmanlık

Demet UYAR , EMCC Turkey

Engür RUTKAY, EMCC Turkey

Haluk GÖKMEN, EGESYS Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezi

Mustafa Öz, EGESYS Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezi

Müge SUNTUR, EMCC Turkey

Özgür ÖZTÜRK, İstanbul Teknik Üniversitesi

Özlem BALKAN, EMCC Turkey

Pınar Ersin KOLLU, EMCC Turkey

Serap GÖKMEN, EGESYS Ar-Ge ve İnovasyon Proje Destek Merkezi

Rıza KADILAR, EMCC Turkey


SÜRE

Eğitimler 32 saat (e-ders) ve 8 saat (1 gün) sınıf içi eğitim olmak üzere 40 saat olarak planlanmıştır. Online eğitimlerin 2 haftada tamamlanması beklenmektedir.

YER

Sınıf içi eğitimler İzmir’de yapılmaktadır.

HEDEF KİTLE


Görevleri gereği işletmelere Ar-Ge projeleri geliştirme konusunda destek olan TTO uzmanları, danışmanlar, Ar-Ge uzmanlığı konusunda kariyer yapmak isteyenler ve mentorluğe ilgi duyanlar.

Ar-Ge Mentorluğu Eğitimi hakkında daha fazla bilgi için: egitim[at] egesys.net

Kurumunuza özel hizmet almak isterseniz aşağıda bulunan teklif isteme formunu doldurunuz.

Kurumsal Hizmet Teklif Talep Formu


Adınız Soyadınız*
Kurumunuzun Adı*
E-Mail Adresiniz*
Telefon Numaranız*
Talep Ettiğiniz Hizmetlerİletmek İstediğiniz Diğer Notlarınız