Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri

Egesys uzmanları tarafından verilen Ar-Ge ve İnovasyon yönetimi, TEYDEB, KOSGEB, AB, H2020 ve Kalkınma Ajanslarına yönelik proje önerisi hazırlama ve proje yönetimi eğitimleri firmalara başarılı projeler geliştirmek için gerekli bilgi ve yetkinlik kazandırılıyor.

Eğitimlerimiz


EGESYSE1 - ULUSAL VE ULUSLARARASI AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ EĞİTİMİ Ülkemizde ve dünyada işletmelerin Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanı için faydalanabilecekleri çok sayıda destek programı bulunmaktadır. Ancak işletmeye en uygun destek programını seçmek ve bu programdan maksimum düzeyde yararlanmak için programlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu eğitimde HORİZON 2020, EUREKA, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik destek programları tanıtılmakta, programlardan yararlanma koşulları ve programlarla ilgili ipuçları verilmektedir.
 

EGESYSE2 - AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ Ulusal ve/veya uluslararası Ar–Ge ve Yenilik hibelerinden faydalanmak isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Rekabetin yoğun olması projelerin fonlanmasını da zorlaştırmaktadır. Bir Ar-Ge projesinin fonlanabilmesi için, projenin özgün ve yenilikçi olmasının yanısıra, proje önerisinin ilgili destek programının kriterlerine ve Ar–Ge metodolojisine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu eğitimde Ar-Ge proje önerisi hazırlama metodolojisi anlatılarak başarılı proje önerisi hazırlama becerileri kazandırılmaktadır.
 

EGESYSE3 - AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ YÜRÜTME VE RAPORLAMA EĞİTİMİ Ar-Ge ve Yenilik destek programlarından onaylı projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi proje hazırlık aşaması kadar zor ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Desteklenen projelerde hak kaybına uğramamak için hem proje izleme süreçlerini hem de mali ve teknik rapor hazırlama kurallarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara Ar-Ge ve Yenilik projelerinin izleme ve yürütülmesi süreçlerinde uzmanlık kazandırmaktır.
 

EGESYSE4  - AB VE KALKINMA AJANSLARINA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM) PCM (Project Cycle Management) – PDY (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi Proje tasarlama, yazma, bütçelendirme, yürütme ve raporlama süreçleri ile yöntemleri konusunda teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandıran bir eğitim programıdır. Özellikle AB ve Kalkınma Ajansları için proje hazırlayanların mutlaka PCM metodolojisini öğrenmeleri gerekmektedir.
 

EGESYSE5 - ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİNE KATILIM EĞİTİMİ Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin küresel rekabetle başa çıkabilmeleri için uluslararası Ar-Ge projelerinde etkin bir şekilde yer almaları ve teknolojinin geleceğine yön veren ve standartları belirleyen şirketlerle ortak projelere katılmaları kaçınılmazdır. Bu eğitimde HORİZON 2020, EUREKA ve Eurostars programları tanıtılmakta ve bu programlardan en üst düzeyde yararlanmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar, detaylı yol haritası ve ilgili ipuçları verilmektedir.
 

EGESYSE6 - İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ İnovasyon Akademi, A'dan Z'ye inovasyon kavramını 5 ana Modül'de vaka, grup çalışmaları ve uzman videolarını içeren sunum platformu ile aktarılacak şekilde kurgulanmış olan 5 günlük bir eğitimdir.
 

 EGESYSE7 - EUREKA/EUROSTARS PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ EUREKA Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.
 

EGESYSE8 - HORIZON 2020 PROGRAMINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Eğitimin amacı katılımcılara Horizon 2020 programına yönelik profesyonel ve rekabetçi proje önerileri hazırlama yeteneğini kazandırmaktır. Bu kapsamda proje önerisi hazırlarken düşülen genel hatalara dikkat çekilecek ve başarılı bir öneri hazırlanması için yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır.